dyslexi   fallerejblogg

dyslexi fallerejblogg

Gunillas åsikter

- Välkommen!

samverkan - en vetenskap

föräldrar - barnPosted by Gunilla Thursday, January 14 2010 12:42:50

Läste just om en högskolekurs anordnad av Örebro Universitet i samarbete med Skolverket. Kursen heter "Samarbete med föräldrar" och genererar 7,5 högskolepoäng. Kursen vänder sig till förskole- och skolpersonal: rektorer, förskollärare, lärare, elvhälsans personal, anställda vid såväl grund- och gymnasieskola, kommunal som fristående skola.

SAMARBETE MED FÖRÄLDRAR

Borde inte det ingå i t.ex. lärarutbildningen?
Är inte detta något som borde betraktas som både viktigt och självklart?

Jag läser vidare om målet med utbildningen. Studenterna skall, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att "utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området" Den studerande ska efter avslutad kurs ha "grundläggande kunskaper om det aktuella forskningsläget gällande relationen mellan föräldrar och skola". De ska även ha "förståelse för betydelsen av och potentialen i ett dialogiskt förhållningssätt i samarbetet med föräldrar".

Helt otroligt, lärare ska alltså lära sig prata med folk som inte är lärare. Eftersom man ännu inte lärt sig kommunicera med föräldrar och därför inte kunnat få reda på hur de upplever kontakten med skolan, går man en kurs för att lära sig vad forskning på området kommit fram till. Lärare behöver utbildas till att förstå ATT det är viktigt med förädrakontakt och kanske även samverkan.

Man har ju under ganska många år jobbat för att avskärma föräldrar från skolan. Skolan skulle fostra och lära ut allt från social kompetens, moral och etik till konsten att bli en god samhällsmedborgare. Föräldrar skulle helst inte lägga sig i. På läsningens område var det likadant - absolut inte blanda in föräldrar - då blir det fel - vi vet bäst.

Nu har man så smått börjat inse att man från skolans håll kanske behövt både kontakt och stöd från föräldrar. Man har till och med på vissa håll insett att föräldrar är en resurs.
Nedan följer ett par citat kring ämnet. Dessa finns även med i broschyren "Förälder viktigast av allt" som medföljer när man beställer En Kvart Om Dagen-böckerna.

"Det viktiga är att man är intresserad av vad barnet gör i skolan och att man är delaktig. Det är inte så märkvärdigt vad man kan eller inte kan, huvudsaken är att man utvecklar ett föräldraansvar och vågar närma sig skolan. Den svenska skolpolitiken har under de senaste åren skrämt bort föräldrarna genom att mer och mer ta över fostran av barnen.
- Det är faktiskt inte skolan, utan föräldrarna, som ska fostra barnen. på det här viset ger man föräldrarna dåligt självförtroende och talar om för dem att de inte duger, när det i själva verket är tvärtom."
Lennart Grosin docent ped. inst. Stockholms Universitet

"Många föräldrar har under årens lopp frågat läraren om de kunde öva läsningen hemma. Förr blev svaret inte sällan negativt. `Det är kanske bättre att vi tränar intensivare i skolan. det är så viktigt att man lär sig på rätt sätt´, var inget ovanligt svar. Många lågstadielärare, som det hette då, har varit rädda för att barnen skulle lära sig på fel sätt, t ex genom att använda bokstavsnamn istället för ljuden, dels för att föräldrarna skulle ställa för stora krav på barnen och därigenom skapa olust hos barnet för läsning."
Egon Nordman leg psykolog och pedagog Växjö Universitet

Det där med att "lära sig på fel sätt". Borde det inte då vara en självklarhet för skolan att informera föräldrarna om hur man jobbar i skolan? Tänkte på det här fenomenet med " tio-kamrater", hur många föräldrar känner/kände till det, och förstod vad det innebar? Ska man som förälder hjälpa till med t ex matteläxan, är det ju en fördel om man kan ställa upp tal på samma sätt som man gör i skolan. Då måste ju föräldrar få information om det, eller hur.

Anställ folk som arbetar med information, kommunikation och föräldrakontakt. Lärarna har tydligen ingen utbildning för det och även om de både kan och vill, så räcker inte deras tid till.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.